Skład Zarządu

Prezes Zarządu

Joanna Bednarczyk

Zastępca Prezesa Zarządu

Aneta Woźnialis

Sekretarz

Małgorzata Naruszkiewicz