O Nas

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS powstało w Ełku z inicjatywy rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

15 maja 2013 roku odbyło się spotkanie założycielskie podczas którego podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia, wybrano zarząd i oczywiście nazwę Stowarzyszenia. Formalnie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem IMPULS zaczęło swą działalność z dniem wpisania do KRS czyli 14 sierpnia 2013 r.

Priorytetem jest stworzenie Osobom z Autyzmem dogodnych warunków do rozwoju i funkcjonowania oraz zapobieganie skazaniu ich na wykluczenie i samotność.

Istotą naszych działań jest przede wszystkim:
- objęcie opieką dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Autyzmem i Zespołem Aspergera,
- wspieranie rodzin osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera,
- organizowanie terapii oraz różnego rodzaju zajęć dla osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera,
- popularyzowanie wiedzy o Autyźmie,
- organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów.